Novinky

Odovdy v roku 2014 SZČO

(8.2.2014)
Sociálne odvody SZČO v roku 2014
 
Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura. Nové sumy odvodov je treba začať platiť už vo februári 2014 za mesiac január. Splatnosť poistného na zdravotné a sociálne poistenie za január je do 10. februára 2014.
 
 
Facebook Google Twitter Email