Novinky

Predaj a obchodného podielu – dopad na daň z príjmov a zdravotné odvody

(26.2.2016)
Predaj a obchodného podielu – dopad  na  daň z príjmov  a zdravotné odvody
 
Pr&ia...

|viac|

Stavené práce od 01.01 2016

(26.2.2016)
Stavené  práce  od 01.01 2016
S účinnosťou od 1.1.2016 sa zavádza tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných...

|viac|

Odovdy v roku 2014 SZČO

(8.2.2014)
Sociálne odvody SZČO v roku 2014
 
Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura. Nové sumy od...

|viac|

Opäť dividendy

(8.2.2014)
Zmeny u platiteľa dividend
Maximálny ročný vymeriavací základ bude, tak ako aj pre všetky ostatné príjmy, 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pri dividendách za rok 2013 ...

|viac|

Prehľad v platení odvodov z dividend

(12.1.2014)
Týka sa vás platenie odvodov z podielov na zisku? Pripravili sme pre vás pomôcku, podľa ktorej sa môžete orientovať.
Podiely na zisku sú pre účely zdravotného poistenia zaraden&eac...

|viac|

Zmeny pre rok 2014

(12.1.2014)
Zdanenie záväzkov
- povinnosť dlžníka zvýšiť si  základ dane podľa doby, ktorá uplynula od splatnosti jeho záväzku,
 ktorý neuhradil:
· 20% - hodnoty záväzku (alebo nesplatenej časti) ak je viac ako 360 dni po splatnosti,
· 50% - hod...

|viac|

Facebook Google Twitter Email