Jednoduché účtovníctvo

Ak ste živnostník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, využite naše služby vo váš prospech. Vypočítame za Vás, čo je pre Vás daňovo a odvodovo výhodnejšie, výšku Vašej daňovej povinnosti, odvedieme Vaše jednoduché či podvojné účtovníctvo, vyplníme daňové priznanie, príslušné výkazy a môžeme ich aj podať za Vás.

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným jednotkám a to:

 • fyzickým osobám – podnikateľom
 • neziskovým organizáciám.

Mesačné spracovanie účtovnej agendy:

 • Kontrola úplnosti dokladov
 • Peňažný denník - je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu) a výdavky neovplyvňujúce základ dane ( napr. nákup hmotného investičného majetku, výber hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba).
 • Pokladničná kniha
 • Kniha bankových dokladov
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • Evidencia dokladov DPH a vypracovanie priznania k DPH - Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta
 • Vypracovanie daňového priznania - typ B

Ďalšie služby po dohode s klientom :

 • vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • vyúčtovanie dotácií
 • vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • vypracovanie interných smerníc
 • vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta

 

Facebook Google Twitter Email