Ďalšie služby
  • vypracovanie a podanie štatistických výkazov
  • vyúčtovanie dotácií
  • vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
  • vypracovanie interných smerníc
  • vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
  • vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta
Facebook Google Twitter Email