Daňové priznania

Pre našich klientov poskytujeme služby podávania všetkých daňových priznaní aj všetkých prehľadov a hlásení pomocou ZEP.

Vyhovujeme všetky typy daňových priznaní:

  • daň z príjmov právnických osôb / s.r.o., akciové spoločnosti, neziskové spoločnosti/
  • daň z príjmov fyzických osôb / samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti
  • Daňové priznanie k DPH
  • Súhrnné hlásenie k DPH
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Daň z motorových vozidiel
  • Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb
  • Kontrola už vyhotoveného daňového priznania
  • jednorazové poskytovanie služieb (vypracovanie daňového priznania dani z príjmov FO, PO, k dani z nehnuteľnosti, k dani z motorových vozidiel, atď. ..)
Facebook Google Twitter Email