Služby a spôsob spolupráce

Poskytované služby

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Podvojné účtovníctvo

 

Daňové priznania

 

Mzdy a personalistika

 

Ďaľšie služby

 

 

Spôsob spolupráce môže byť veľmi variabilný, vychádzame vždy z požiadaviek klienta, a to ako z termínových, tak aj organizačných. Komunikácia prebieha prostredníctvom kontaktnej osoby určenej klientom. Táto osoba nám zasiela podklady k novým nástupom a výstupom, dochádzke, , dovolenky, priepustky, požiadavky na potvrdenie atď. dohodnutou formou , elektronický , osobne , poštou alebo formou osobného predania. Fyzický kontakt so mzdovou účtovníčkou nie je v zásade nutný, všetky požiadavky je možné riešiť elektronicky, prípadne konzultácie telefonicky.
Pokiaľ klient požaduje " úradné hodiny" u neho v sídle, samozrejme sme schopní mu to zaistiť. Všetky interné HR reporty pre klientov bežne spracovávame a sú zahrnuté v cene za spracovanie miezd. 

Vedenie mzdovej agendy je však pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov. Vhodným riešením je preto nechať všetku starostlivosť na externú spoločnosť, ktorá sa postará o celú evidenciu súvisiacu s pracovným pomerom – od vstupu zamestnanca až po jeho odchod zo spoločnosti. 
Mesačné spracovanie mzdovej a personálnej agendy:

  •  Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
  •  Mesačné spracovanie miezd zamestnancov podľa podkladov
  •  Vedenie personálnej agendy
  •  Mzdové listy
  •  Vyúčtovanie dane z príjmu FO
  •  Vystavovanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch
  •  Hlásenie o vyúčtovaní dane
  •  Vypracovanie potvrdení podľa potreby zamestnanca a zamestnávateľa

 

účtovníctvo žilina- vedenie účtovníctva-dane a mzdy- spracovanie účtovníctva žilina

 

 

 

Facebook Google Twitter Email