Cenník služieb

 

Ceny v našom cenníku sú informatívne. Na požiadanie Vám radi vypracujeme najvýhodnejšiu individuálnu cenovú ponuku. Výsledná cena poskytovaných služieb závisí od počtu zaúčtovaných položiek za jeden mesiac, od počtu zamestnancov, od rozsahu poskytovaných služieb ako aj od toho či pôjde o dlhodobý vzťah. Pre novovzniknuté spoločnosti ktoré s nami uzatvorili zmluvu na neurčitú dobu, poskytujeme po dobu šiestich mesiacov využívania našich účtovných služieb zľavu vo výške 30 % .
 

Účtovníctvo
1. Jednoduché účtovníctvo - zmluvný mesačný paušál (podľa rozsahu): min. 30,- EUR/mes.
2. Podvojné účtovníctvo- zmluvný mesačný paušál (podľa rozsahu): min. 70,- EUR/mes.
3. Položková sadzba – jednoduché účtovníctvo (bez paušálu): 0,50 EUR/pol.
4. Položková sadzba – podvojné účtovníctvo (bez paušálu): 0,70 EUR/pol.


Personalistika
1. Prihlásenie a zavedenie nového zamestnanca: 10,- EUR
2. Spracovanie mzdy jedného zamestnanca 1 - 10 zam.: 8,0 EUR/mes.
3. Spracovanie mzdy jedného zamestnanca 11 - 100 zam.: 7,80 EUR/mes.
4. Spracovanie mzdy jedného zamestnanca nad 101 zam.: 7,30 EUR/mes..
5. Odhlásenie zamestnanca vrátane výst. materiálov: 10,- EUR
6. Registrácia novej organizácie: 25,- EUR
7. Zrušenie registráce organizáce: 25,- EUR


Daňové priznania
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností: 20,- EUR
2. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel: 5,- EUR za vozidlo
3. Daňové priznanie fyzická osoba typ A: 25,- EUR
4. Daňové priznanie fyzická osoba typ B: 50,- EUR
5. Daňové priznanie právnická osoba (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky): dohodou
Spracovanie priznania k DPH je obvykle zahrnuté v cene mesačného paušálu.


Ostatné
1. Registrácia (alebo zrušenie registrácie) SZČO alebo právnickej osoby na úradoch: 30,- EUR
2. Zastupovanie u kontról: 20,- EUR/hod.
3. Príplatok za prácu v sídle klienta: 30,- EUR/mes.
4. Intrastat: dohodou
5. Ostatné činnosti (aministratíva, ekonom. analýzy atď.): dohodou
6. Poštovné: podľa skutočných nákladov
7. Reporty v AJ, NJ: dohodou

*

 

 
Facebook Google Twitter Email