RETAXA.sk     ...to sú skúsenosti a odbornosť

 

Spoločnosť RETAXA , s.r.o. poskytuje kompletný účtovný a daňový servis, vrátane personalistiky a miezd pre fyzické a právnické osoby. Vieme svoje ekonomické služby „ušiť na mieru“ pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Jednou z významných podmienok úspešného podnikania je dokázať dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti firmy. To znamená nestrácať čas aktivitami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným smerovaním firmy, aj keď sú pre chod firmy nevyhnutné. Preto budujú progresívne spoločnosti dlhodobé partnerstvá s externými poskytovateľmi špecializovaných služieb ako je podpora a prevádzka IT alebo účtovníctvo. Skúsenosti , ktoré sme získali dlhoročným pôsobením v oblasti účtovníctva a daní, ( najskôr podnikaním formou fyzickej osoby) sú základom poskytovania našich kvalitných služieb a prínosom pre vytváranie a zavedenie systému , individuálne pre každého nášho klienta. Individuálny prístup je pre nás prioritou, pretože každá spoločnosť je v niečom špecifická a preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne.

          Poskytované služby

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Podvojné účtovníctvo

 

Daňové priznania

 

Mzdy a personalistika

 

Ďaľšie služby


„Keď vysypete peňaženku do svojej hlavy, nikto vám ju odtiaľ nevezme. Investícia do vedomosti prináša vždy najvyššie úroky.“ (cit.Benjamin Franklin)


Týmto mottom sa riadi naša spoločnosť a benefit vo forme spoľahlivých a aktuálnych informácií prinášame našim klientom v každodennej práci alebo v rámci individuálnych konzultácií.
Naša spoločnosť je poistená na škody spôsobené pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva. Tým sa teda redukuje akékoľvek riziko na strane klienta.

Našim hlavným cieľom je uľahčiť a zefektívniť spoločnostiam vedenie účtovníctva. Profesionalita a diskrétnosť účtovných služieb ohľadom vedenia účtovníctva je pre nás samozrejmosťou, rovnako poistenie proti prípadným škodám pri poskytovaní našich služieb.


„Účtovník je tvor, ktorý vyrieši majiteľovi problém, o ktorom nevedel, spôsobom, ktorý nepochopí.“
 

Facebook Google Twitter Email