Mzdy a personalistika

Spracujeme vám mzdy, dodáme výplatné pásky vašich zamestnancov, platobné príkazy a zabezpečíme aj splnenie všetkých Vašich zákonných povinností voči Daňovému úradu, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, či Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Zabezpečíme evidenciu Vašich pracovnoprávnych vzťahov, prihlášky a odhlášky do poisťovní, výkazy Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce, evidenčné listy, mzdové listy, pracovné zmluvy, dohody…

Facebook Google Twitter Email